DSC0347Upowszechnianie profesjonalnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i coraz lepsze przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – to główne cele, jakie ma przynieść Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy naszym Urzędem i władzami oświatowymi. Doradcy zawodowi od lat przekonują, jak ważne jest, by młodzi ludzie podejmowali świadome decyzje edukacyjno – zawodowe. Wyzwania w tym zakresie stoją zarówno przed polską szkołą, jak również publicznymi służbami zatrudnienia.


Doradztwo zawodowe i planowanie kariery stanowią jedne z głównych zadań, jakie od lat realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Nasi doradcy są obecni zarówno w szkołach, uczelniach, jak również podczas wszelkich wydarzeń promujących zatrudnienie wśród osób w każdym wieku.  W roku bieżącym realizujemy m.in. cykl spotkań warsztatowo – doradczych z młodzieżą liceów ogólnokształcących na terenie całego województwa. Po zakończonych spotkaniach w Busku – Zdroju, w kwietniu planujemy warsztaty dla licealistów z Jędrzejowa, Sandomierza i Skarżyska – Kamiennej. W naszym Urzędzie działa również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy bezpłatne, profesjonalne usługi w zakresie doradztwa, poradnictwa zawodowego i psychologicznego związanego z edukacją i planowaniem kariery. Ze szczegółową ofertą można zapoznać się na naszej stronie internetowej w oddzielnej zakładce Centrum.

 

 

 DSC0237    DSC0375    DSC0455